Telefon: +420 602 189 210 | Email: jablonec@cmmj.cz | Adresa: Poštovní 3, 466 01 Jablonec nad Nisou | ČÚ: 151994436/0300 | IČ: 67777201 | Datová schránka: 

Kroužky

Kroužek Světlušky pod záštitou OMS Jablonec nad Nisou

Místo konání: Velké Hamry – klubovna v bývalé mateřské škole.
Termíny schůzek: každý pátek od 17.00 hod., dále dle domluvy
Kontakty: vedoucí kroužku Bc. Věra Pekelská,
                   tel.: 728 783 436,
                   email: vera.pekelska@seznam.cz

Popis

Činnost kroužku byla zahájena v září 2017, v počtu členů 15 dětí. Jsme tedy na začátku naší cesty za vědomostmi a znalostmi o naší fauně a flóře…

Hlavním cílem našeho kroužku je naučit děti, jak se chovat k přírodě, jak vnímat a prozkoumat mnoho z jejích tajemství a při tom si uvědomit, že jsme pouze její součástí stejně jako zvěř, stromy, rostliny a vlastně vše co nás obklopuje. Činnost kroužku je velmi různorodá, ale vždy se týká nás a našeho vztahu k přírodě.  Především, jak už je uvedeno i v našem názvu kroužku nás zajímá myslivost. V tomto slovu je obsaženo mnoho činností, jejímž hlavním úkolem je ochrana, chov a následně i lov volně žijící zvěře.

Při našem setkávání tedy nejčastěji vyrážíme přímo do terénu, do našeho okolí, kde se snažím dětem vysvětlit a ukázat vše důležité, co nám příroda nabízí a co můžeme nabídnout mi jí. Učíme se tedy poznávat, pozorovat zvěř a hlavně v zimních měsících ji přikrmovat. Při nepříznivém počasí nám skvělý azyl poskytuje naše klubovna v bývalé mateřské škole, kterou nám k užívání bezplatně poskytlo město Velké Hamry. Nově je nám k dispozici také pozemek ve Velkých Hamrech určený k naší činnosti ve výměře 8000 m2. Při naší činnosti nezapomínáme, ani na naši flóru (poznáváme stromy a rostliny), ale ani na naše čtyřnohé kamarády a budeme probírat i mnohé z kynologie. Všechno co se naučíme, tak to vše si procvičíme při různých soutěžích jako je Zlatá srnčí trofej, pevnou mušku prověříme v soutěži Mladý ostrostřelec nebo při naučných stezkách pro děti – např. Myslivecký den….

Kroužek Kůňata pod záštitou OMS Jablonec nad Nisou, Desná - kroužek není v současné době otevřen

Ivana Kuhnová, mobil 734 160 020,
e-mail: ikuhnova@volny.cz

Místo schůzek

  • Preferujeme pobyt a aktivity venku v lesích okolo Smržovky, Lučan nad Nisou a Nové vsi nad Nisou, oblíbeným místem je myslivecká střelnice MS Nisa na Bramberku;
  • V případě špatného počasí (hlavně v zimních měsících) využíváme naši mysliveckou klubovnu Lidické náměstí 810, Smržovka;

Upřesnění místa schůzky a typu aktivity je rozesíláno v předstihu dvou dní e-mailem nebo formou SMS zprávy na kontaktní spojení zákonným zástupcům dítěte, včetně lokalizace místa srazu v případě šoulaček a výšlapů do lesa.

K těmto pravidelným setkáním jsou dle zájmu dětí a rodičů o zvoleném víkendovém dni organizovány aktivity v přírodě. Pro malé děti v lesích a lokalitách Černé Studnice a Bramberku,  pro starší děti výlety za poznáváním zajímavostí spojených s přírodou, krajinou a myslivostí (obory, záchranné stanice zvěře, farmy, zoo, přírodní rezervace, arboreta, přírodní útvary, místní lokality historie myslivosti, výstavy, atd.), a to i do vzdálenějších míst Libereckého kraje, či za jeho hranice.

Součástí venkovních aktivit bude nejen seznamování se se zásadami pobytu v lese a přírodě, ale i získávání fyzické odolnosti, dovedností a zručností, nutných pro činnosti v přírodě a pro výkon myslivosti (návštěvy nočního lesa, spaní pod širákem, příprava sena, sběr plodů pro zvěř, doplňování krmiva pro zvěř, sázení stromků, výroba budek, práce s dřevem a náčiním k tomu potřebným, příprava a likvidace ohně, střelba z luku a vzduchovky, atd.), ale i základní zdravověda s poskytováním první pomoci a se základy bezpečného chování se v přírodě z hlediska ochrany zdraví.

Budou-li mít děti zájem poměřit své znalosti o přírodě a myslivosti s dětmi z jiných kroužků v rámci ČR, lze je připravit a zapojit do národní vědomostní soutěže „Zlatá srnčí trofej“.