Kurzy

Kurz o lovecký lístek

Důležité informace

Účastníkům školení k vykonání zkoušek z myslivosti pro získání I. loveckého lístku organizovaného při OMS v Jablonci nad Nisou.

1. Průběh a rozsah školení

 • 1.1. Celková doba školení činí 1 rok.
 • 1.2. Přípravné školení se skládá z:

1.2.1. Teoretické přípravy – přednášek rozsahu 68 vyučovacích hodin

 (1 vyučovací hodina = 45 minut)

 • skupina 1. Dějiny lovectví, myslivost v kultuře, osobnost myslivce, myslivecké zvyky a tradice

Celkem: 6 hodin

 • skupina 2. Právní předpisy o myslivosti, řízení myslivosti, myslivecká evidence a plánování

Celkem: 10 hodin

 • skupina 3. Myslivecká zoologie a biologie

Celkem: 12 hodin

 • skupina 4. Chov zvěře, péče o zvěř, základy ekologie

Celkem: 10 hodin

 • skupina 5. Myslivecká kynologie, nemoci zvěře

Celkem: 12 hodin

 • skupina 6. Lovecké zbraně a střelivo, základy první pomoci při výkonu práva myslivosti

Celkem: 10 hodin

 • skupina 7. Lovectví – způsoby lovu zvěře, ošetření zvěřiny, úprava trofejí

Celkem: 8 hodin

1.2.2. Dvou praktických zaměstnání na střelnici v potřebném časovém rozsahu:

 • 1.2.2.1. Zaměstnání I. – 10 ks letících terčů – jednotlivé rány z brokovnice

– 5 ran na terč „zajíc na průseku“ – jednotlivé rány z brokovnice

– 10 ran z malorážky

 • 1.2.2.2. Zaměstnání II. – 10 ks letících terčů – jednotlivé rány z brokovnice

 – 10 ks letících terčů – možnost dvojstřelů

 – 5 ran na terč „zajíc na průseku“ – jednotlivé rány z brokovnice

 – 10 ran z malorážky

1.2.3. Roční praxe myslivosti v honitbě (MS nebo HS). Každý adept je povinen zajistit si samostatně praxi v honitbě. Zajištění praxe v honitbě je adept povinen předložit potvrzení uživatele honitby.   

1.2.4. Závěrečné ústní zkoušky

2. Kursovné

 • 2.1. Celková částka za přípravné školení činí 5100,-Kč
 • 2.2. Každý z účastník kursu obdrží učebnici
 • 2.3. Každý účastník kursu se stává členem ČMMJ, a tedy je zároveň pojištěn (od zahájení kurzu do konce

        kalendářního roku ve kterém došlo k zahájení kurzu) na následky úrazu dle pojistných podmínek 

        pojišťovny Halali

 • 2.4. Náboje a terče ve výše uvedeném rozsahu nejsou v ceně kursovného
 • 2.5. Každý účastník obdrží Záznam o přípravném školení a praxi v honitbě – POZOR – důležitý dokument – neztratit!!

3. Podmínky připuštění uchazeče k závěrečným zkouškám z myslivosti!!!

 • 3.1. Ke zkouškám z myslivosti může být připuštěn pouze uchazeč, který absolvoval:

 a) minimálně 60 hodin přednášek z celkového počtu 68 hodin

 b) obě praktická zaměstnání na střelnici

 c) předložil „Záznam o přípravném školení“ včetně potvrzení o absolvování příslušné roční praxe v honitbě a s uvedením celkového hodnocení.

4. Ostatní ujednání

 • 4.1. Účastník přípravného školení, který z vážných důvodů nemohl absolvovat celou teoretickou část, nejvýše však v celkovém rozsahu 8 chybějících hodin, může písemně požádat  Mysliveckou radu OMS o umožnění individuálního školení s lektorem.

V žádosti uvede důvod zameškání hodin a předmět, u kterého žádá individuální školení.

O schválení žádosti bude účastník informován dopisem, telefonicky, nebo e-mailem.

Cena za individuální školení je 100 Kč za 1 vyučovací hodinu a je splatná předem u jednatele OMS proti potvrzení.  Zde také bude dohodnut termín individuálního školení.

 • 4.2. Účastník přípravného školení si může při praktickém zaměstnání na doporučení lektora, nebo z vlastního zájmu, připlatit další terče za cenu obvyklou (orientační ceny – asfaltový terč – 5 Kč, brokový náboj – 6 Kč, tj. celkem 11 Kč/1 terč + podíl na nájmu střelnice (dle počtu účastníků)
 • 4.3. Pokud účastník školení u závěrečných zkoušek neprospěl z jedné skupiny otázek, může zkoušku z uvedené skupiny opakovat v náhradním termínu (nejdříve 2 měsíce od termínu řádných zkoušek).
 • 4.4. Účastník přípravného školení, který neprospěl ze dvou, nebo více, skupin otázek musí absolvovat znovu celý kurs s novým kursovným.
 • 4.5. Účastník přípravného školení, který u zkoušek neprospěl, nebo nesplnil podmínky pro připuštění ke zkouškám dle bodu 3, nemá nárok na vrácení kursovného.

Soubory ke stažení