Kynologická Komise

Tomáš Karásek – předseda kynologické komise

Členové kynologické komise

Mgr. Simona Nikliborcová

Lucie Horsáková

František Žabka

Poplatky za kynologické akce pořádané OMS Jablonec nad Nisou

Bližší informace k jednotlivým platbám jsou uvedeny v propozicích jednotlivých zkoušek pro daný rok. Rozhodující pro výši poplatku je skutečnost, zda je vlastník psa členem ČMMJ. K doložení členství je přiložená kopie členského průkazu pro daný rok, ve kterém se zkoušky pořádají.

akcečlen ČMMJnečlen ČMMJ
Svod loveckých psů200,- Kč400,- Kč
Zkoušky vloh ostatních plemen600,- Kč800,- Kč
Lesní zkoušky1000,- Kč1200,- Kč
Barvářské zkoušky honičů800,- Kč1000,- Kč
Předběžné zkoušky barvářů800,- Kč1000,- Kč
Barvářské zkoušky800,- Kč1000,- Kč
Zkoušky k vyhledávání a vyhánění zvěře600,- Kč800,- Kč
Podzimní zkoušky

Účet:151994436 / 0300
Banka:ČSOB
IBAN:CZ86 0300 0000 0001 5199 4436
BIC:CEKOCZPP

Seznam vůdců barvářů, ochotných pro dosledování zvěře

Bořek Mlejnek, tel.: 607692454 (Desná v Jizerských horách), bavorský barvář
Václav Langr, tel.: 602189210 (Jablonec nad Nisou), bavorský barvář