Organizační struktura

Předseda: Václav Langr ml., tel.: +420 602 189 210

 • odpovědný za vedení účetnictví OMS
 • statutární zástupce OMS

Místopředseda: Mgr. Martin Čaněk, tel.: +420 603 248 680

 • odpovědný za vedení a organizaci kurzů uchazečů o lovecký lístek
 • odpovědný za vedení kurzů mysliveckých hospodářů
 • statutární zástupce OMS

Jednatelka: Mgr. Michaela Eymanová, tel.: +420 603 751 776

 • odpovědná za administrativu OMS
 • pověřena správou webových stránek

Členové okresní myslivecké rady

Ing. Vladimír DAŠEK – telefon: +420 607 262 860    

 • pověřen organizací Svatohubertské mše

Tomáš KARÁSEK – telefon: +420 724 777 037

 • odpovědný za řízení úseku kynologie
 • pověřen organizací zkoušek loveckých psů
 • pověřen dohledem evidence výsledků zkoušek

Jaroslav KOČÁREK – telefon: +420 602 568 889    

 • odpovědný za agendu myslivecké osvětové komise a organizaci přehlídky trofejí
 • pověřen organizací školení hospodářů

Ing. Pavel KREJČÍK – telefon: +420 602 414 632
     

Bc. Věra PEKELSKÁ – telefon: +420 728 783 436

 • odpovědná za vedení dětského kroužku mladých přátel přírody a myslivosti (Kroužek Světlušky – Velké Hamry)

Členové dozorčí rady

Předseda: Ing. Tomáš Hujer – telefon: +420 603 907 936
Mgr. Simona NIKLIBORCOVÁ – telefon: +420 607 679 611

Hodnotitelská komise

Žák Jaroslav

Brožek Miroslav

Kočárek Jaroslav

Ing. Krejčík Pavel

Langr Václav

Pešat Karel

Mgr. Čaněk Martin

Ing. Dašek Vladimír

Kulturní komise

Ing. Dašek Vladimír

Členové kynologické komise

Tomáš Karásek – předseda kynologické komise

Mgr. Simona Nikliborcová

Lucie Horsáková

František Žabka

Člen střelecké komise

Rozhodčí střeleb:

Miloslav Dostál ml.
Valter Endt
Jaroslav Hoření
Antonín Korous
Miloslav Dostál st.
Václav Valenta
Radek Novotný

Dětské kroužky

Bc. Věra Pekelská, tel.: +420 728 783 436, email: vera.pekelska@seznam.cz