Novinky
Zkoušky pro lovecké psy aktualizace

Zkoušky pro lovecké psy aktualizace

S radostí oznamujeme, že zkoušky pro lovecké psy jsou již povoleny, a to v počtu 10 účastníků zkoušky (vůdců a rozhodčích) a případně 3 osob z řad veřejnosti. Chtěli bychom zároveň upozornit na blížící se uzávěrku pro přihlášení na Zkoušky vloh (30.4.2021). Stále máme...

číst více
Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

Přátelé, s lítostí oznamujeme, že dne 15.2.2021 nás navždy opustil přítel, kynolog a lektor pan Ing. Rudolf Nejedlý. Čest jeho památce. ParteStáhnout

číst více
Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

Přátelé, s lítostí oznamujeme, že dne 14.1.2021 nás navždy opustil náš přítel a lektor pan Ing. Karel Hudrlík. Čest jeho památce.

číst více

Mimořádná opatření na myslivost nedopadají

AKTUÁLNÍ SITUACE Výkon práva myslivosti je povolen. Samostatný i společný lov ve dne i v noci je povolen. Odpovědné orgány státu ke dni 23. 12. 2020 10.00 hod. dosud nevydaly změněné stanovisko ministerstev zdravotnictví a zemědělství, které by měnilo dosavadní režim...

číst více
Předběžné zkoušky barvářů 5.12.2020

Předběžné zkoušky barvářů 5.12.2020

Předběžné zkoušky barvářů při OMS Jablonec nad Nisou se i přes několikeré posunutí termínu z důvodů protikoronavirových opatření povedlo dne 5.12.2020 uspořádat. Tradiční lokalita v Kristiánově v Jizerských horách byla z důvodu vysoké sněhové pokrývky vyměněna za...

číst více
Evropská komise prosadila zákaz olova v mokřadech

Evropská komise prosadila zákaz olova v mokřadech

Evropský parlament v tomto týdnu hlasoval o námitkách proti zákazu držení a použití olověných brokových střel v mokřadech. Šlo o poslední možnost, jak tento zákaz zablokovat před jeho platností. Parlament však námitky nepřijal, a tak zřejmě od ledna 2021 bude v celé...

číst více
Školení hospodářů Africký mor prasat

Školení hospodářů Africký mor prasat

Dne 23.11.2020 proběhlo školení hospodářů dotčených intenzivním odlovem černé zvěře z důsledku nebezpečí šíření AMP z Polska a Německa. Potřebné dokumenty jsou ke stažení zde.

číst více
Dotazník – dopady Covid 19

Dotazník – dopady Covid 19

Vážení myslivci, z důvodu platných opatření proti koronaviru je letošní rok zcela odlišný od těch předchozích. Současná opatření se na právo myslivosti nevztahují. Přesto se některé společné lovy ruší, z důvodu nekonání posledních lečí a jiných komplikací....

číst více
Oznámení úmrtí

Oznámení úmrtí

Přátelé, s lítostí oznamujeme, že dnes ráno 16.11.2020 nás opustil pan Petr Brožek z MS Zelené údolí Rádlo. Čest jeho památce. Jakmile budeme mít k dispozici parte, naleznete ho zde v příspěvku. parte_brozekStáhnout

číst více
SVS vymezuje zónu intenzivního lovu černé zvěře

SVS vymezuje zónu intenzivního lovu černé zvěře

Přátelé, podrobné informace k intenzivnímu lovu černé zvěře naleznete na webových stránkách ČMMJ zde. Jedná se zejména o vymezení oblasti, jíž se intenzivní lov týká a informace o zástřelném a nálezném. Prosíme všechny uživatele honiteb, aby se s informacemi...

číst více
AMP 50 km od českých hranic

AMP 50 km od českých hranic

Divočákem, u něhož byla nákaza zjištěna, je bachyně-lončačka, která nevykazovala příznaky onemocnění. Z úlovku byly odebrány vzorky k rutinnímu vyšetření, při němž byla nákaza prokázána. Souběžně s lončačkou bylo uloveno ještě sele, u něhož byl však...

číst více